Makroiqtisodiyot

Makroiqtisodiyot

Makroiqtisodiyot Bahorgi semestr 1-20, 2-20, 3-20 MSM guruhlari uchun
Ma'ruzachi o'qituvchi: Sa'dullayev Oybek Turdiali o'g'li (aloqa: Tel +998911345722)

Amaliyot o'qituvchisi: Sa'dullayev Oybek Turdiali o'g'li (aloqa: Tel +998911345722)