Ixtisoslikka kirish (FOBMT) kunduzgi 2021-2022

Ixtisoslikka kirish (FOBMT) kunduzgi 2021-2022

Ushbu fanni oʼqitish mobaynida xozirgi kunda dunyoda funksional ovqatlanish va bolalar mahsulotlari texnologiyasining roli, holati, funksional ovqatlanishning asosiy tushunchalari, bolalar mahsulotlarining turlari, texnologiyalar asosida olinadigan mahsulotlarning turlari, foydali hususiyatlari va oʼqishni tashkil etish jarayonini fan atamalari bilan tanishadi hamda ularni ogʼzaki va yozma ifodalash, bahs-munozarada qatnashish, maʼlumotni izlab topish va taqdimot qilish koʼnikmalariga ega boʼladi.