AMPELOGRAFIYA (3-kurs, 5-semestr). Abdiyev A.+998973861276 e-mail:akbar.abdiev.sf@gmail.com

AMPELOGRAFIYA (3-kurs, 5-semestr). Abdiyev A.+998973861276 e-mail:akbar.abdiev.sf@gmail.com

Ushbu ma’ruza matnlari ―Vinochilik texnologiyasi yo‘nalishi 2-bosqich talabalari uchun mo‘ljallangan. Ma’ruza matnida uzum etishtirish texnologiyasi, navlarni o‘rganish, o‘stirish va hosilni yeg’ib olishgacha bo‘lgan jarayonlar, barglarining morfologik va anatomik tuzilishi aniq va tushunarli qilib keltirilgan. Uzum etishtirish texnologiyasi uzoq yillar davomida olib borilgan ilmiy-tadqiqotlardan kelib chiqib, xorijiy va mahalliy adabiyotlar asosida yozilgan.