Vinochilik texnologiyasi маърузачи: Абдиев А , амалий ва лаборатория ўқитувчиси:  Абдиев А 97-766-75-34

Vinochilik texnologiyasi маърузачи: Абдиев А , амалий ва лаборатория ўқитувчиси: Абдиев А 97-766-75-34

Vinochilik texnologiyasi  fani, nordon va quvvatlangan xom sharoblar olish oddiy texnologiyasiga qo‘shimcha bo‘lib tayyor sharoblarga xos maxsuslikni, ta’mida, xidida, rangida o‘ziga xos tipiklikni beruvchi ko‘rsatgichlarni shakllantirishga yo‘naltirilgan uslublarni qo‘llashni o‘rgatadi. Bunday texnologiya bo‘yicha tayyorlangan sharoblar «maxsus sharoblar»- deb nomlangan. CHet elda etil spirti, konsentrlangan yoki spirtlangan sharbat  va boshqa material qo‘shib tayyorlangan sharoblar ham «maxsus sharoblar» guruxiga kiradi. Jilvali, nordon, nimnordon, xushbo‘ylashtirilgan sharoblarni, musallaslarni, ayrim turlarini nomi ishlab chiqarish joyiga qarab nomlanadi va boshqa noxiyalarda bularni ishlab chiqarish man etiladi.